ChloroMitoSSRDB 2.0 Webserver cum Database of Cholorplast and Mitochondrial Microsatellites

Primers Available

Back To Genome List
Organism:Bursaphelenchus mucronatus mitochondrion
Repeat:(A)10ttattataaaaagtatttataattgcaaattataaggttta(T)11attaagttatgataaaaagtcttttagattcatactttaacggttaacttaatttta(T)12aattttataaataaaactttatat(A)11
Start:1562 End:1727

NO PRIMERS AVAILABLE FOR THIS SEQUENCE